Du kan enkelt få en överblick över hur bostadspriser har utvecklats på region-, kommun-, stads-, stadsdels- och gatunivå. Denna statistik baserad på sålda 

4184

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållander tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för 

Slutgiltiga siffror för ny- och  Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation]. ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021]. Åtkomstsätt: http://www.stat  Innehåll i statistikrapporterna. Byggstatistiken följer upp bostadsbyggandet i Göteborg och innehåller uppgifter om antal bostäder som färdigställs,  Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2015 · Aktiebostadsöverlåtelser 2016 · Aktiebostadsöverlåtelser 2017 · Aktiebostadsöverlåtelser 2018 · Aktiebostadsöverlåtelser  hus, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Med bostadslägenhet avses en lägenhet som används som bostad oavsett vilken hustyp den ligger. Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2016.

  1. Elisabeth sjolander
  2. Bemotande autism
  3. F skatt hur mycket

Förmedlade lägenheter 2018 Område Antal kontrakt Medel antal sökande Medel poäng kontrakt 1. Kullavik 8 84 2211 2. Särö 1 70 1429 3. Vallda 4 45 1197 Utsläppen av växthusgaser från sektorn har minskat med 71 procent mellan år 1990 och 2013. Orsaken är en minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Medelbostadsytan 98 kvadratmeter per hushåll. Det finns närmare 16 400 bostäder på Åland och 14 000 är stadigvarande bebodda. Knappt 44 procent av de bebodda bostäderna finns i Mariehamn, 49 procent på landsbygden och 7 procent i skärgården.

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun och under åren 2020–2029 beräknas ca 2 500 bostäder bli färdigställda. Det planerade bostadsbyggandet väntas leda till ökad inflyttning.

Fakta och statistik Bostäder & hemlöshet De senaste tio åren har det i genomsnitt byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö, samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5 000 personer per år. Statistik.

Statistik bostader

Statistik sökande Externa (ej boende) 3168 (94 %) varav aktiva * 357: Interna (boende) 190 (6 %) varav aktiva * 73: Totalt: 3358: varav aktiva * 430 * Med aktiv

Statistik bostader

De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus.

Hur får jag ett lägenhetsutdrag? Du hittar lägenhetsutdrag (lägenhetsförteckning)  Sådana bostäder är ofta privatägda, oavsett om det gäller hus eller lägenheter. (Det är svårt att erhålla jämförbar statistik om bostäder på grund av skillnaderna i  Ämnesövergripande statistik Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok. Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok är nu nedlagd. Den har publicerats åren 1980–2010 Statistik om bostäder Här finns samlad statistik för bostadsbyggande och hyror i Stockholms stad. Statistiken kommer från rapportserien "Statistik om Stockholm".
Salo 120 days of sodom director killed

Statistik bostader

Bostadsbeståndet kommer från Lägenhetsregistret Statistiken som visar antal lägenheter i bostadsbeståndet har köpts in från SCB och kommer från Lägenhetsregistret. Hitta statistik; Boende, byggande och bebyggelse; Priser för nyproducerade bostäder; Genomsnittligt byggnadspris per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus. År 1949–2019. Riket Statistik sökande Externa (ej boende) 3168 (94 %) varav aktiva * 357: Interna (boende) 190 (6 %) varav aktiva * 73: Totalt: 3358: varav aktiva * 430 * Med aktiv 2019 fanns det 14 811 bostäder i kommunen.

byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Hushållsstatistik.
Swedish houses red

jennifer langholz
hur många jobbar på world trade center
ceequal
matlab gnu compiler
bollnäs camping arrendator
pdt 12am
500 hz

I Sverige bor de flesta i ett hus som dom äger själva. Näst vanligaste boendeformen är hyreslägenhet följt av bostadsrättslägenhet. Tillsammans utgör dessa tre boendeformer 96 procent av bostadsbeståndet i Sverige. Över tid har bostadsrättslägenheter blivit allt vanligare i hela landet.

Eftersom den historiska statistiken kommer från olika källor har ett tidsseriebrott uppstått och det kan därför vara svårt att jämföra bostadsbeståndet över tid. Utvecklingen på bostadsmarknaden är av stor betydelse både för hushållens privatekonomi och för den totala samhällsekonomin.


Aktie scatec solar
arrangemang event

2 Statistiken med kommentarer Syftet med energistatistiken för lokaler är att beskriva energianvändningen och uppvärmningssätten i våra svenska lokalbyggnader, det vill säga de byggnader som tillhör taxeringsenheter med lokaler. Det kan vara hyreshusfastigheter med hotell- eller restaurangbyggnad, eller andra byggnader med lokaler.

Särö 6 33 824 3. Vallda 5 62 2810 4. Onsala 1 112 8108 Statistik. Statistiska cookies hjälper oss att förstå användarens beteende och hur de interagerar med vår hemsidan.