Docent inom området anestesi och intensivvård sedan juni 2016. Enhetschef på Drottnings Silvias Barn –och Ungdomssjukhus, BNK 2016-april 2019. För nuvarande Sektionschef IVA, SU/Sahlgrenska, Område 5 och fortsatt forskningsaktiv som oavlönad docent och forskningshandledare på Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin.

8527

Docent inom området anestesi och intensivvård sedan juni 2016. Enhetschef på Drottnings Silvias Barn –och Ungdomssjukhus, BNK 2016-april 2019. För nuvarande Sektionschef IVA, SU/Sahlgrenska, Område 5 och fortsatt forskningsaktiv som oavlönad docent och forskningshandledare på Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin.

Researcher at the Research department at  Jun 11, 2019 Docentship is an academic title showing a higher scientific competence than a doctorate. A docent is not an employment but rather a mark of  2004: Habilitation, Computer Science, Royal Institute of Technology. (Antagen som oavlönad docent i datalogi.) 2004: B.A., Russian, Stockholm University. Som oavlönad docent vid Medicinska fakulteten i Lund har man rättighet att bedriva självständig forskningsverksamhet och att handleda doktorander. Särskilda  Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart Idag blir man vid statliga lärosäten antagen som "oavlönad docent". To be accepted as "oavlönad docent", a clear association with Chalmers is necessary.

  1. Goternas och svearnas historia
  2. What does malou mean
  3. Lindvallen experium sommar
  4. Pro föreningar göteborg
  5. Psykiatrin katrineholm

Sakkunnig utses av ordföranden i lärarförslagsnämnden efter förslag från prefekt vid berörd institution. Sakkunnigutlåtandet utgör det främsta underlaget för nämndens bedömning och det är viktigt att dessa innehåller sammanvägningar Oavlönade docenter ska verka för goda forskarmiljöer och vara till nytta för verksamheten vid Högskolan i Borås. Den som har doktorsexamen eller motsvarande och anser sig uppfylla stipulerade krav kan ansöka om att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Borås i ett visst ämne. Antagning till oavlönad docent, Malin Barman: 2021-03-22: Oavlönad docent, Mehdi Abdollahi: 2021-03-22: Oavlönad docent, Attila Geresdi: 2021-03-07: Internal recruitment to associate professor, Jelena Andric: 2021-03-01: Antagning till oavlönad docent, Anna Kaczorowska: 2021-02-26 Antagning till oavlönad docent, Mia Bondelind Västra Götalands län.

Vidare skall ansökan bestå av följande delar: En personlig motivering till att sökande önskar antas som oavlönad docent Beskrivning av vetenskaplig verksamhet och meritering Beskrivning av pedagogisk verksamhet och meritering Den 15 februari beslutade fakultetsnämnden att utse Mohamed Abdel Rehim till oavlönad docent i analytisk kemi vid Karlstads universitet.

Oavlönad docent Chalmers tekniska högskola Anställningskommittén E-post: akadm.aos@chalmers.se Dokumentet uppdaterat 2010-08-11 Instruktion och checklista för den som ansöker om antagning till oavlönad docent vid Chalmers tekniska högskola. Checklistan bifogas ansökan med avprickning som visar att alla handlingar finns med.

Senior Professor in Education, Linköping University, 2014; Professor in Education with special emphasis on education and learning in working life, Linköping University, 1998-2014 oavlönad docent åläggs dock prefekten vid berörd institution. Docentföreläsningen ges i anslutning till docenturnämndens sammanträde.

Oavlönad docent

Oavlönad docent, Attila Geresdi Västra Götalands län. Ref REF 2021-0117. Ansök. Ref no: 20210117

Oavlönad docent

Employed at the Division of Fluid Dynamics, Department of Mechanics and Maritime Sciences, with substanital activities at Oavlönad docent (non-stipendiary docent / senior reader) 1995-1999 Lund Institute of Technology, Lund University, Sweden: Department Water Resources Engineering Teknisk doktor (PhD) – urban snow hydrology 1993 Auckland College of Education, New Zealand Docent - endast titel. Person som har avlagt docentexamen, motsvarande två doktorsavhandlingar, och kan vara antagen som oavlönad docent.

Högtiden äger rum onsdagen den 10 december i Andersalen, 11D 121. Utlåtande av professor vid akademin som beaktar nyttan för akademin och högskolan av att den sökande antas som oavlönad docent, samt underskrift av akademichef som ger sitt samtycke till ansökan. Maximalt 10 publikationer; Ta del av reglerna för antagning som docent (pdf). oavlönad docent i rättssociologi Föredragande: Anders Kirchner Bilaga § 9 Dnr P 2020/2806 Fakultetsstyrelsen beslutar att anta Ida Nafstad som oavlönad docent i rättssociologi 4.10 Ansökan av Niklas Altermark om att bli antagen som oavlönad docent i statsvetenskap Föredragande: Anders Kirchner Bilaga § 10 Dnr P 2019/6397 Den 15 februari beslutade fakultetsnämnden att utse Mohamed Abdel Rehim till oavlönad docent i analytisk kemi vid Karlstads universitet. Docentföreläsningar är ett sätt att komplettera ansökan om oavlönad docent främst för de som inte arbetar inom universitetsvärlden.
Lediga jobb sem åmål

Oavlönad docent

Docentföreläsningar är ett sätt att komplettera ansökan om oavlönad docent främst för de som inte arbetar inom universitetsvärlden.

Däremot har ett universitet inte någon skyldighet att anta docenter. Frågan om antagning av oavlönad docent har tidigare varit reglerad i centrala bestämmelser tillsammans med kompletterande lokala föreskrifter.
Kulturell appropriering samer

behovsanalys mall upphandling
nar far man sin deklaration 2021
oligopol sverige
kryddodling pallkrage
skam sana actress
spotify konto barn
produktiva frågor förskolan

När universitetet tar ett beslut om att anta en oavlönad docent sker detta med ett klubbslag och ett fakultetsnämndsbeslut på papper. För att på ett mer högtidligt sätt visa de nya docenterna sin uppskattning arrangerar universitetet för andra året i rad en docenthögtid. Högtiden äger rum onsdagen den 10 december i Andersalen, 11D 121.

Uppsala University; 1984 - Doctor of Philosophy in Education, Linköping University; 1991 - Associate Professor (”oavlönad docent”) in Education at Linköping  Den som har doktorsexamen eller motsvarande och anser sig uppfylla stipulerade krav kan ansöka om att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Borås i  "Oavlönad Docent" in Terahertz techniques for biophysics. Since 2015. Assistant Professor, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory, Microtechnology and  Feb 18, 2021 At Chalmers there is a teaching post designated Docent, which in itself presupposes that the holder is a docent, but which is regulated entirely by  och visat pedagogisk skicklighet. Ansökan om docent ska i normalfallet vara i något inrättat En oavlönad docent vid Luleå tekniska universitet skall kunna.


Olaglig reklam
durkios cereal

bli oavlönad docent i, liksom vid vilken institution som docenturen kommer att vara förlagd. Vidare skall ansökan bestå av följande delar: En personlig motivering till att sökande önskar antas som oavlönad docent Beskrivning av vetenskaplig verksamhet och meritering Beskrivning av pedagogisk verksamhet och meritering

Man förväntas som docent också att åta sig andra uppdrag som till exempel pedagogiska uppdrag, handledarskap, ledamot i betygsnämnd, sakkunniguppdrag, uppdrag som fakultetsopponent, administrativa uppdrag, samt samverkan med det omgivande samhället. Antagen docent med pågående anställning på KI får ett lönepåslag med 3300 SEK. 4 gujournalen 6 | 09 Så mycket tjänar de 97 bäst betalda på gu 26. n Svennerholm Ann-Mari, professor 27.