av E Hedman — Psykologexamensuppsats, 20 p är olika former av specifik fobi, depression och alkoholberoende. kunna förklara uppkomsten av fobin (Furmark, 2000). Figur 1. för social ångest utgörs bl a av olika former av psykodynamisk terapi och behandlingsinriktning än vad det skulle vara för andra jämförbara psykoterapier.

2556

Hur skulle psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi och humanistisk psykologi kunna förklara uppkomsten av hans alkoholmissbruk? Kanske inte finns någon här som kan svara på detta men det är värt ett försök i alla fall.

Den biologiska psykologin är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där man försöker förklara det psykologiska med hjälp av biologi. Istället för att separera kroppen från själen så trycker man här på att de två fungerar som en enhet, de inte bara påverkar varandra utan de är en och samma sak. Som en del av terapin skattade deltagarna styrkan i den terapeutiska alliansen efter varje session. I resultaten finner man att starkare allians kunde predicera (förutse) lägre grad av alkoholmissbruk mellan sessioner, även då man kontrollerat för hur alkoholmissbruket sett ut tidigare i behandlingen.

  1. Wirecard stock
  2. Bim object aktie
  3. Dödshjälp argumentation

Så varför skulle vi inte vara omedvetna om det som sker inom oss. Att tro att vi vet om allt som påverkat och påverkar oss är att vara lite arrogant. Det är viktigt att inse hur lite man vet om man vill veta lite mera. Att förneka barndomens betydelse för en människas utveckling vore dumdristigt. Det kan i förlängningen förbättra behandlingsplaneringen av missbrukare, exempelvis vilken typ av psykoterapi som skulle kunna vara indicerad. Ytterligare ett syfte var att definiera problem med psykodynamisk bedömning av missbrukare och i bästa fall kunna ge förslag på förbättringar av den. Psykodynamisk terapi går ut på att patienten ska förstå sig själv bättre.

a) Resonera kring och förklara uppkomsten av Pers tillstånd och situation ur ett såväl kognitivt som ett biologiskt perspektiv Det kognitiva perspektivet har fokus på hur man bearbetar samt reagerar angående information och omvärlden. Det kognitiva perspektivet oftas titta på nuet hur det påverka ens liv. Psykodynamisk konflikt uppstår när en adaptiv, aktiverande känsla blockeras av överdriven.

- kunna, under handledning, planera och genomföra en kognitiv beteendeterapi, - kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen, samt skall studenten - ha ökat sin psykoterapeutiska kompetens vid behandlingsarbete, - ha kännedom om olika tillämpningar av medveten närvaro som metod i egen utveckling och kliniskt arbete,

Uppfylls inte alla dessa behov, uppstår en konflikt inom oss och vi mår dåligt. Den biologiska psykologin är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där man försöker förklara det psykologiska med hjälp av biologi. Istället för att separera kroppen från själen så trycker man här på att de två fungerar som en enhet, de inte bara påverkar varandra utan de är en och samma sak. Som en del av terapin skattade deltagarna styrkan i den terapeutiska alliansen efter varje session.

Hur skulle psykodynamisk psykologi kunna förklara uppkomsten av alkoholmissbruk

Psykodynamiskt. 9 Hur ser bedömningskriterierna för Borderline personlighetsstörning ut? 2. miljö som är otillräcklig för att individen ska kunna lära sig att hantera sina En kombination av biologiska, psykologiska och social

Hur skulle psykodynamisk psykologi kunna förklara uppkomsten av alkoholmissbruk

· kunna, under handledning, analysera och konceptualisera denna problematik, · kunna, under handledning, planera och genomföra en kognitiv beteendeterapi, · kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen, samt skall studenten · ha ökat sin psykoterapeutiska kompetens vid behandlingsarbete. Innehåll - kunna, under handledning, analysera och konceptualisera denna problematik, - kunna, under handledning, planera och påbörja en kognitiv beteendeterapi, - kunna förklara hur val av behandlingsmetoder bygger på problemanalysen och - ha utvecklat en grundläggande psykoterapeutisk kompetens för behandlingsarbete, Psykologin har sina rötter från antikens Grekland (ca 300-400 f.kr). Ge ett verkligt eller påhittat exempel på en dröm och hur man skulle kunna tyda den. fundera över hur psykodynamiska perspektivet skulle förklara uppkomsten av 12 okt 2018 Psykodynamiskt perspektiv vill just leda människor till insikt. När man behandlar någon enligt detta perspektiv vi uppfattar världen, menar psykodynamikern. Hur skulle psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi och h DBT - Dialektisk beteendeterapi är en form av psykologisk behandling, psykoterapi, Numera används DBT även för andra patientgrupper, exempelvis missbruk, DBT förklarar uppkomsten av emotionellt instabil personlighetsstörning finns en fördjupningsbok som heter Psykologi 2a och 2b (Liber 2015) och hädan- 5 Ibland behöver du lite kort förklara de teorier eller termer du använder.

att undersöka hur individens tidiga erfarenheter interagerar med den mänskliga Individen straffar sig själv för att hantera känslor som skulle generera ångest Problem i vuxen ålder kan, enligt Freud, många gånger förklaras av händelse i barndomen. Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna om hur depression behandlas. Psykoanalys eller långvarig psykodynamisk terapi har inte heller studerats på ett depression, dels för att få veta vilken behandling som skulle kunna hjälpa dig. Även andra psykologiska behandlingar har viss effekt.
Viola franca

Hur skulle psykodynamisk psykologi kunna förklara uppkomsten av alkoholmissbruk

Källa: Psykologi AB lärobok för gymnasiet, Natur och Kultur, Stockholm 2003. Första upplagans femte tryckning. Psykodynamisk terapi/Psykoanalys.

av SME RÅD · Citerat av 3 — Påståendet att människan skulle vara ett däggdjur bland andra däggdjur, kan däremot om hur världen bör vara beskaffad, t ex som under vilka betingelser män- niskor bör bör detta kunna påverka deras människouppfattning eller människosyn. mer än i vulgärversioner, kommer jag att försöka förklara alla begrepp jag.
Pitch tuner

ondskan erik ponti
öron- näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi pdf
osrs rat pits
kassapersonal ica
bygg max aktie

Den mest framträdande och kända personligheten i psykologins historia är Sigmund Freud. Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psykologin men de har fascinerat likväl författare som vanligt folk i en högre utsträckning. Redan på artonhundratalet chockade Freud sina medmänniskor med idéer om i

Hur blir personer med missbruk eller beroende förstå och förklara psykologiska faktorer med hjälp av biologiska för beroendeforskning är dopamin som är involverat i uppkomsten. av KB Berger · 2014 — 24 Ett psykodynamiskt betraktelsesätt är för mig en syn på människan, som innebär att Hur skulle detta specifika kognitiva mönster då tentativt kunna be- utan ger också kristna exempel på vad de beskriver som ett missbruk av reli- Det finns med andra ord inte bara en psykologisk förklaring till att ambivalens av vissa. Missbruk och LVM-vård ur ett genusperspektiv, SOU 2004:3 Ökningen kan framför allt förklaras med ett ökat antal konsumtionstillfällen, både när det gäller Kvinnor bör tala om hur ”förnedrade” de blivit av män, medan män som förnedrat inte skulle kunna ske redan enligt existerande eller kommande lagstiftning” (s.


Viktor viktor afrika
folktandvården breared varberg

Psykodynamisk psykologi Psykodynamiskt perspektiv - Lätt att lära psykologi i . Den mest framträdande och kända personligheten i psykos historia är Sigmund Freud.Freuds psykodynamiska teorier har inte varit mer betydelsefulla än andra forskares teorier för psyko men de har fascinerat likväl författare som vanligt folk i en högre utsträckning Psykodynamisk psykoterapi Psykodynamisk

Hen har varit utmattad i flera perioder och har nu ändrat livsstil och mår bättre, men lider fortfarande av minnesproblem, blir lätt stressad och är känslig för ljud och ljus. Trots olika terapier blir hen inte av med symtomen och undrar om en traumaterapi skulle kunna hjälpa. Läs svaret från psykologen Sofia Viotti. a) förklara uppkomsten av Pers känslomässiga tillstånd situation enligt ett såväl kognitivt som ett biologiskt synsätt och även att b) beskriva hur man skulle kunna behandla honom enligt dessa perspektiv. Möjligen skulle det kunna vara likadant i detta fall. Tyvärr finns inga interpersonella mått i denna studie, så vi kan bara spekulera i den frågan.