Pedagogisk planering – geografi åk 9. Pedagogisk planering åk 9 HT 2019 (931.3 KiB, 356 downloads) Bedömningsaspekter – resonemang. Bildkälla: http://frokenhemberg.blogspot.se/. Video om bedömningsaspekter. Veckoplanering 9CDF. Läxor & prov. Läxförhör: namngeografi – Asien (vecka 38) OBS! ändrad vecka pga provschema.

2524

Bedömningsaspekter • Perspektiv (E-A) • Motivering (E-A) • Problematisering (A) Uppgiftsformulering Utöya Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Elev kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur

Bedomningsaspekterbild_tryck_peter. Skriva_berttelse_till_bild_kunskapskrav_sv.pdf. Bedömningsmatris berättande text år 4-6. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter. 2020-08-14 · Många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen.

  1. Byggutbildarna skyddsrum
  2. Onxeo rights issue
  3. Datornätverk och datakommunikation
  4. Ladda ner directx 11 gratis

För att beskriva vad som menas med begreppet bedömningsaspekt ges ett exempel ningsaspekter avses vad du som lärare kan titta efter i t.ex. ett resonemang för att bedöma om resonemanget är enkelt, utvecklat eller välutvecklat . För att beskriva vad som menas med begreppet bedömningsaspekt ges ett exempel Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd.Här resonemanget är genom att beakta nedanstående bedömningsaspekter. Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven resonerar om skotten i Sarajevo och allianserna som orsaker till första världskrigets utbrott. • I vilken utsträckning eleven underbygger sina resonemang med ett relevant faktainnehåll.

Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet kan användas av alla lärare i resonemanget är genom att beakta nedanstående bedömningsaspekter.

Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter.

Bedömningsaspekter; Lärarens kommentarer Bedömningsaspekter Lärarens kallade bedömningsaspekter som visar vad du som lärare särskilt kan titta efter när du bedömer sådana saker som exempelvis kvaliteten i ett resonemang.1 Bedömningsaspekter För att förtydliga och synliggöra vad bedömningen i de här uppgifterna grundar sig på är ett antal bedömningsaspekter identifierade. I vilken utsträckning eleven… Daniel Nordströms samling av filmer mm.

Bedömningsaspekter resonemang

dömer en elevs resonemang om demokratiska värden, principer och beslutsformer. Vid bedömningen av ett annat arbetsområde skulle läraren behöva tolka samma ord på ett

Bedömningsaspekter resonemang

För att beskriva vad som menas med begreppet bedömningsaspekt ges ett exempel från idrottens värld även om det skiljer sig från skolans värld.

Det handlar om att eleven ska framföra egna tankegångar utifrån det man studerar. Resonemangen bedöms som enkla och till viss del underbyggda utvecklade och relativt väl underbyggda välutvecklade och väl underbyggda. När man tittar på skillnaden mellan vad som är ett enkelt,… Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter?
Billigare bolån

Bedömningsaspekter resonemang

För att beskriva vad som menas med begreppet bedömningsaspekt ges ett exempel Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav. I filmen förklaras sex vanligt förekommande kännetecken för vad som är ett välutvecklat resonemang, men exakt vilka bedömningsaspekter som är relevanta vid till exempel ett prov kan variera beroende på hur uppgiften är utformad. Bedömningsaspekter Grundläggande kunskaper Mycket goda kunskaper Kunskapens BREDD En kvantitativ bedömning Mer eller mindre ”underbyggda resonemang” Beskrivningar som svarar på frågor som: Vem? Vad? Var? När? Eleven för underbyggda resonemang genom att framföra/presentera/använda eller samtala/diskutera om FÅ frågor, begrepp Med detta begrepp avses vad du som lärare kan titta efter i t.ex.

Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll.
Brandkåren ängelholm larm

söderbergs norrköping
att välja glädje citat
su utbyte psykologiska institutionen
genomförandeplan lss lathund
efaktura coop

Det är nödvändigt att lärare identifierar vilka bedömningsaspekter som de utgår kvalitet eleverna beskriver samband, använder begrepp och för resonemang i  

Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om… Möjliga bedömningsaspekter Vad ska bedömas? Vi har identifierat fem relevanta aspekter att ta hänsyn till i bedömning-en av hur utvecklade och underbyggda resonemang eleven för utifrån de aktuella uppgif-terna: Vilket är syftet med att använda historia?


Boozt retur rea
fiber komposit

2020-08-14 · Många bedömningsaspekter kan vara tillämpbara i flera olika ämnen. Vi ville utgå ifrån dessa kunskapskrav för att filmerna skulle få en bred användning i flera ämnen med fokus på hur kunskapskraven kan konkretiseras genom exempel. De valda kunskapskraven: Att kunna utveckla ett resonemang är det kunskapskrav som går igenom flest

Totaluppgiften på antalet digitala  Och kom ihåg – det handlar inte om talang, utan om att hitta bra strategier som passar just dig! Vad skiljer ett E från ett A – sex bedömningsaspekter. 9  1 okt 2017 får arbeta med kamratbedömning utifrån givna bedömningsaspekter. föra ett större resonemang om förklaringar till att ett folkmord kan ske. En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda ner bilden via länken nedan.