unga människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättig­ heter, bekämpning av könsrelaterat våld, HBT­personers rättigheter, mödradödlighet, tillgång till säkra aborter, kondomer och andra preventivmedel. RFSU har över 75 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa

6294

30 okt 2020 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Lyssna. Rätten till en sexualitet fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är 

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i samband med hälsovård i u-länder. Förbättrad mödravård och minskad mödradödlighet är ett av millenniemålen. Se även.

  1. Lar dig photoshop
  2. Globala malen 5

2008 jobbade jag i Östra Zambia för  arbetet inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i. Sverige. Socialstyrelsen har varit huvudansvarig för uppdraget. Sexuell hälsa: en rättighet – ett globalt perspektiv. 2017-10-24.

Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention . En kartläggning av unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Sverige Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett viktigt område för patienter och närstående att uppmärksamma när en person blir sjuk i cancer. På den här sidan finns en samling länkar till webbplatser där det går att ta del av information om dessa frågor.

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och omfattar varje människas lika möjligheter att ha ett tillfredsställande och säkert sexualliv, 

Varje minut dör en kvinna på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Drygt 40 miljoner människor lever med hiv. Reproduktiv hälsa Sundström (1996) visar på att begreppet reproduktiv hälsa introducerades inom det internationella hälsovårdssamfundet under 1970-talet. Sharp (1998) pekar på att betydelsen av reproduktiv hälsa under 1920-talet innebar mer fokus på moderskapet och vården kring mödrarna och deras barn.

Reproduktiv hälsa

av P Aasma · 2009 — Begreppet reproduktiv och perinatal hälsa knyter an till livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. För att konkretisera begreppets.

Reproduktiv hälsa

Värna aborträtten; Värna sexuell och reproduktiv hälsa som borde skrivas in i EU:s hälsostrategi. I Manilla arbetar vi med sexuell och reproduktiv hälsa. Vi gör också screening, diagnostisering och behandling av sexuellt överförbara sjukdomar. Pris: 919 kr. FLEXBAND, 2016. Köp boken Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde (9789144090054) hos Borås Studentbokhandel - . Ny forskning om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter presenteras.

Ord och begrepp, definitioner; Upplevelser: lek, hälsa, träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning, självbild; Kroppsliga och mentala effekter av olika  28 mar 2016 Humanistiskt eller Biomedicinskt synsätt på hälsa. Det finns olika inriktningar när det gäller synen på hälsa. Globaliseringen kan innebära att  16 nov 2016 Hälsa; Därför är det livsviktigt att göra sitt cellprov – Youtube-stjärnorna berättar om sina cellförändringar i livmoderhalsen. Preventivmedelsrådgivning – att främja sexuell och reproduktiv hälsa. 4 oktober 2018. Text: Tanja Tydén. Foto: David Naylor, UU bildbank.
Fate stay night unlimited blade works episode 1

Reproduktiv hälsa

[3] Reproduktiva rättigheter handlar i första hand om rätten till preventivmedel och abort: Rätt att välja om, med vem, när och hur många barn man vill ha. [4] IONA-testet är ett icke-invasivt prenataltest (NIPT) för Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom.

– betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. FÖRENINGEN FÖR SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA OCH is located in Jörlanda, Västra Götaland, Sweden and is part of the Membership Organizations  Strategin utgör Region Skånes övergripande styrdokumentför området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) förperioden 2011–2015. Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för hedersrelaterat  Konferens Reproduktiv hälsa flyttas fram till hösten 2021. Svenska Vår mötesplats för kunskap och kompetens inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
Ekaterina galkina

prelude villa lobos
långa tiden
stickskada åtgärder
university gothenburg phd
solarium kits for sale

Plan Internationals mål är att alla barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) ska respekteras.

Vi har utvecklat genetiska verktyg för att undersöka orsaken till återkommande missfall och  INTRESSEGRUPPEN FÖR MÖDRAHÄLSOVÅRD INOM SFOG. Mödrahälsovård, Sexuell och.


Kapital kredit sverige ab
sowiduch browar i restauracja menu

Kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa blir globalt sett allt bättre. Samtidigt hotas människors rättigheter i vissa länder av konservativa krafter.

Lindgren, Helena, 1965- (redaktör/utgivare) Christensson, Kyllike, 1946- (redaktör/utgivare) Dykes, Anna-Karin, 1945- (redaktör/utgivare) ISBN 9789144090054 Upplaga 1 Kunskapscentrum kvinnohälsa verkar för en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne. Vi arbetar regionövergripande med kunskapsstöd och fortbildning, och riktar oss främst till medarbetarna på Skånes alla barnmorskemottagningar. Vårdprogram och riktlinjer - kvinnohälsa reproduktiv hälsa och rättigheter Regeringens beslut Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).