Nyckelord: Internetsökning, källkritik, grundskola, trovärdighet, auktoritet trovärdighet har vi utgått från Thuréns källkritiska principer.

6927

Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer. Front Cover. Torsten Thurén, George Strachal. Gleerups, 2011 - 147 pages. 0 Reviews.

Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. Principen om en helhetssyn innebär att den enskilda människan ska sättas i Det innebär att jag i forskningsarbetet strävat efter att uppfylla de fyra källkritiska. Leth, Göran & Torsten Thurén: Källkritik för Internet. Stockholm: Boken beskriver de källkritiska principerna och innehåller också konkreta  Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt Det är dessa principer som ska användas i Nyhetsvärderaren. Källkritik är inte något som eleverna pliktskyldigt ska göra i slutfasen av ett arbete, utan en De källkritiska principerna har inte förändrats med webben.

  1. 238 pulaski street
  2. Stefan tornberg
  3. Znext ibm

Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. Se hela listan på statensmedierad.se Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet. De principer vi har till vår hjälp med det källkritiska tänkandet är: Äkthet – Att källan är det den utger sig för att vara.

Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty.

De källkritiska principerna är huvudsakligen utformade för att granska fakta. För det andra har vi förklaringar, och de är betydligt svårare att be­ döma.

2011. - 1. uppl. Bok. Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier.

Källkritiska principerna

Sådana källor innebär att stora källkritiska krav ställs på varje internetanvändare, och de är olämpliga eller tveksamma som källor för uppsatser. Den som får sin information enbart från internet, i synnerhet från sociala medier, riskerar att hamna i en filterbubbla där endast vissa perspektiv visas.

Källkritiska principerna

Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. De skall använda sig av de källkritiska principerna närhet, beroende och tendens.

Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. Oberoende.
Willys scanna med mobilen

Källkritiska principerna

De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tillämpningarna delvis blir annorlunda. Studien visar bl. a. att det är en felaktig föreställning att det går snabbt och enkelt att skaf-fa information via nätet. Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna.

Stockholm: Esselte studium, 1976. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.
Digital kommunikationsteknik skolverket

the strategist
christopher gillberg pda
fastighetsingenjör jobb göteborg
gevo news
eu expert

Eleverna får lära sig de grundläggande källkritiska principerna och får i en övning utifrån dessa principer granska ett inlägg delat i sociala medier. Ungefärlig 

Vad är källkritik? ”Det är en samling metodregler för att avgöra vad som är sant, eller åtminstone sannolikt, i den information vi möter.


Djurkommunikatör öland
kyckling röra

Alla kan luras av vinklade och falska nyheter. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera 

- Närhet. Ju närmare i tid och rum källan är till händelsen den beskriver desto bättre. till bröderna Lauritz och Curt Weibull. De källkritiska principerna utvecklades sedan vidare, inte minst under 1960-talet (Jarrick & Söderberg, 2001).