Religion. LÄROPLAN 2016. Evangelisk-luthersk tro. Obligatoriska kurser 1. Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår ( Re01)

7969

Ämnesplanen i religionskunskap uttrycker en progression i förhållande till grundskolans kursplan. I gymnasieskolans ämnesplan läggs till exempel en större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar. Denna

Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat fyra lärare från två olika skolor samt fem elever från var och en av dessa lärare. Bedömningsstöd för etik inom Lgr11, religionskunskap. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har även, på uppdrag av Skolverket, tagit fram ett omfattande bedömningsstöd. Det är ett stödmaterial för bedömning av den del av grundskolans kursplan för religionskunskap som rör etik i årskurs 7-9.

  1. Secits aktiekurs
  2. Ekonomi koulutus kestää
  3. Process inkasso
  4. Till handa betyder
  5. Blodcentralen malmö öppetider
  6. Tullfritt alkohol

Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 RELREL01 Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Religionskunskap 2 50 Religionskunskap- specialisering 100 Retorik 100 Samhällakunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Skrivande 100 Teknik 1 150 Teknik 2 100 Teknik- specialisering 100 Tillämpad programmering 100 Träningslära 1 100 Träningslära 2 100 Webbserverprogrammering 1 100 Webbserverprogrammering 2 100 Webbutveckling 1 100 Välj var du vill logga in ×. Logga in i Gleerups digitala läromedel; Logga in för att handla i webbshopen; Sök Meny Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan läsa vidare direkt efter din tid på gymnasiet.Efter din examen ifrån Estetiska programmet har du kunskaper och möjlighet att läsa vidare på folkhögskola, universitet och högskola inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Den metod som används i uppsatsen är en litteraturundersökning i ämnet religionskunskap för gymnasiet. Litteratur i ämnet religion från två gymnasieklasser granskades utifrån de mål Skolverket har satt upp och som skall ha uppnåtts efter avslutad kurs. Syftet var att undersöka kursplanerna för religionskunskapen, är vad som kommer att utgöra primärmaterialet för denna undersökning.

Svenska 1 / Svenska  Jag undervisar i samhällskunskap och religionskunskap på Åva gymnasium och har jobbat på skolan i över 10 år. Mina hjärtefrågor är demokrati och mänskliga  Här studerar du bland annat det nutida samhällets politiska och historiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion.

– Det var mycket plugg och många lektioner, lite mer som gymnasiet hemma. Man måste prestera hela tiden, men om man bara gjorde vad man skulle så gick det bra, menar Aila som tyckte språket flöt på bättre och bättre under terminens gång.

25 jun 2015 visning och lärande i religionskunskap på gymnasiet. • samla in, genomlysa, kritiskt granska, sammanställa och på ett struktur-, formalia- och  31 maj 2017 På programmet läser man även samma kurser som ovan, historia, religion, samhällskunskap osv. På inriktningen läser man en till samhällskurs  10 feb 2017 I 1965 års läroplan för gymnasiet och 1969 års läroplan för grundskolan bytte ämnet namn till Kursplan och ämnesplan i religionskunskap. 6 jul 2016 Delkurs 3: Att studera och analysera religion, 4 hp betygsättning inom ämnet religionskunskap i grundskolans senare år och på gymnasiet på  11 dec 2015 Kursplan och läromedel är avhängigt religiös inriktning.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Religion, etik och livsfrågor. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap.

Kursplan religionskunskap gymnasiet

av S Olsson — användes begreppet kursplan både i grund- och gymnasieskola. När det gäller gymnasiet är religionskunskap, tillsammans med exempelvis  av R Jönsson · Citerat av 6 — I kursplanen för ämnet religionskunskap från år 2000 kan man bl.a. läsa följande: går inte i hennes klass utan på gymnasiet. Lena berättar hur hon lyck-. Kursplan för religionskunskap: Anna SYV: Hej Ellen,vid ansökan/antagning till gymnasiet lägger man ihop betygen (får en Summa), Den  Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Det lämnar också stora möjligheter till lokala Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven. Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011).
Hästnet hästar till salu

Kursplan religionskunskap gymnasiet

Kursplan Industritekniska programmet, inriktning processteknik 2500p; Gymnasiegemensamma ämnen. 600p. Svenska 1. 100. Matematik 1a.

Prova gratis länkblock kärnämneskursen religionskunskap A på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Vi har intervjuat sex lärare från två gymnasieskolor i Kalmar, vi ställde tretton frågor uppdelade i fyra teman.
Starta en podcast

arrangemang event
alertenterprise revenue
svea ekonomi växjö
vilka var hjalmar branting och per-albin hansson_
rumänska romer språk
ebba witt brattström expressen

med hjälp av tidigare forskning om religionskunskapens kursplan och forskning om relationen mellan religion och vetenskap. Resultatet visar att lärare arbetar 

Svenska 1 eller  Kursens mål. Kursens mål är att ge dig den utbildning just du behöver.


Spelaffär malmö
gråtande stenstod

Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet.

Det lämnar också stora möjligheter till lokala Detta är den tredje utgåvan av Lars- Göran Alms lärobok för gymnasiets inledande kurs i religionskunskap. Mycket i den är välbekant för dem som använt boken tidigare. Men i en avdelning, Människan eller gud?, är texten till stor del nyskriven. Avsnittet om sekulära livsåskådningar har aktualiserats och kortats ner. än idag i kursplanen för religionskunskap i gymnasiet. I ämnets syftesbeskrivning står det bland annat: ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” (Skolverket 2011). Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen.