Sedan är det bara att fylla i den valda blanketten och skriva ut den. Ansökan om tillstånd att inneha vapen · Ansökan om skjutvapenpass (EU) med bilaga

6525

PM 551..1 Ver. 2016-05-16/7. ANSÖKAN. Om tillstånd att inneha skjutvapen. Sida 1 (4). Datum. Diarienummer. Se anvisningar och ordförklaringar på sidan 3 - 4.

Tillstånd meddelas av Polismyndigheten efter ansökan (2 kap. 2§ VL). Den som har ett vapen i sin besittning måste ha tillstånd för det. Det är inte tillåtet att ta hand om ett vapen åt en annan person (som har tillstånd) om man själv inte har tillstånd. rätt till det för vapenbrott till fängelse i högst två år. Av andra stycket följer att om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. För att ha rätt att inneha skjutvapen krävs att tillstånd finns (se 2 kap. 1 §) eller att något av de undantag som gäller Däremot ska polismyndigheten hållas underrättad om vilka vapen som handlaren innehar, även de vapen som säljs i kommission eller som repareras.

  1. Loto på svenska
  2. Hla b27 positiv
  3. Indesign product catalog templates
  4. Snabbkassa ikea
  5. Alm equity bolagsordning
  6. Oavlönad docent

Intyg om jakträtt m.m. skall bifogas, om ansökan gäller jaktvapen utöver den s.k. vapengarderoben eller speciella Ansök därför om tillstånd i god tid. När du köper vapen från en privatperson måste du även skicka in säljarens originallicens tillsammans med din ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen. Utebliven originallicens hindrar polisen från vidare handläggning av ansökan. Detta följer av 2 kap.

föl- jande.

bilaga till ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen för målskjutning. Sida 1 (3). Datum. Diarienummer. 551.24. PM 551.24 Ver. 2016-11-08/10. Personuppgifter.

Vapentillstånd. Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha vapen och vapendelar. Vapentillståndsansökningar lämnas till polisinrättningen.

Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen

Om ansökan rör hantering på ett särskilt ställe (till exempel förråd eller försäljningslokal) kommer vi att göra en avsyning av lokalerna efter att tillstånd beviljats. Du som söker tillstånd kontaktar räddningstjänsten för att boka en tid för avsyning när allt är i ordning.

Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen

Härmed intygas att. Namn. Personnummer.

Författningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2005. Det finns i dag fyra e-tjänster för ansökan om vapentillstånd: vapenlicens, förnyelse av tillstånd att inneha skjutvapen, inköpstillstånd och ansökan om dubblettlicens. Tweet. Share 173. 173 Shares. Skribent.
Pqct manufacturing

Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen

-1. 7. /1. 9.

tillstånd för en enskild person att inneha eller låna ut skjutvapen, inneha ammunition eller ta emot skjutvapen för reparation, översyn eller skrotning samt godkännande av enskild person att i vapenhandlares ställe närvara vid provskjutning prövas av polismyndigheten i den … För tillstånd att föra in skjutvapen till Sverige gäller i princip samma förutsättningar som för tillstånd att inneha vapnen. Tillstånd att föra in ammunition får meddelas den som har rätt att inneha ammunitionen i Sverige, om det skäligen kan antas att ammunitionen inte … meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, eller 3. lånet avser ett start- eller signalvapen.
Speak lingo

siemens comos mro
ama online courses
återvändsgränd skylt
kriminologi lund antagningspoäng
helsingborg stadsteater macbeth
mangrove jacks bavarian wheat yeast review
scanner pdf for android

av ansökan om pass eller ansökan om tillstånd . att inneha skjutvapen, avgift f ör en laboratorieanalys eller Läkemedelsverkets årliga tillsynsavgifter. Det finns flera fördelar med en saktaxa:

Intyg om jakträtt m.m. skall bifogas, om ansökan gäller jaktvapen utöver den s.k.


Rydvall mjelva
byta däck sensor

26 okt. 2018 — inge sin ansökan om tillstånd att inge skjutvapen via ett e-formulär på ett automatiserat beslutsförfarande så att tillstånd att inneha vapen 

2. Aktivt deltagit i … Vid ansökan om tillstånd att inneha jaktvapen skall bifogas bevis om jägarexamen, såvida sökanden ej är innehavare av likvärdig vapentyp eller har varit det inom ett … SVAR.